P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Välkommen med dina synpunkter

Vi vill gärna veta dina synpunkter på den vård och det bemötande du fått vid din kontakt med oss. Det hjälper oss i vårt ständiga arbete att förbättras och utvecklas.

När du har synpunkter på vården bör du i första hand kontakta personal eller enhetschef där du blivit behandlad. Du kan läsa mer om olika instanser under "Synpunkter på vården?"

För att vi ska kunna ge dig relevanta svar behöver du vara tydlig med dina synpunkter/frågor, vad dom gäller och vem/vilken enhet du haft kontakt med.

Du får gärna vara anonym, men om du vill ha svar måste du fylla i e-postadress eller telefonnummer.

Tack för ditt engagemang!

Vi ger inte råd i medicinska frågor på denna webbplats. Observera att ditt meddelande går över internet och att vi därför inte kan garantera sekretess och säkerhet på nätet. Du kan även kontakta den aktuella enheten via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Lämna synpunkter på vår vård