Begränsade öppettider i samband med helgdagar VT 2018

I samband med vårens helgdagar har vi starkt begränsad patientverksamhet eller stängt följande klämdagar:

  • Måndag 30 april, dagen före 1 Maj 
  • Fredag 11 maj, dagen efter Kristi Himmelsfärds dag  

Växel, Centralreception, övriga enheter/mottagningar och Provtagningen har stängt. Dialysenheten har ordinarie öppettider.

Remisskriterier per enhet

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Vårt omfattande avtal med regionen innebär att vi följer samma regelverk och kostnader som övriga sjukvården i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss
  • Tänk särskilt på att ange om patienten åberopar vårdgarantin
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ
  • För Standardiserade vårdförlopp cancer gäller särskilt remissförfarande, 
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer
  • Ange om behov av tolk och vilket språk som gäller

Besök och operationer sker inom vårdgarantin, vanligtvis är väntetiden 5 veckor - 3 månader beroende på prioritet.

Mer information om våra väntetider

 

Remisskriterier, information om våra enheter

Njurmedicin

Ortopedi

Psykiatri

Urologi

Ögon

Öron-Näsa-Hals

Läs vidare