Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Remisskriterier per enhet

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Vårt omfattande avtal med regionen innebär att vi följer samma regelverk och kostnader som övriga sjukvården i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss
  • Tänk särskilt på att ange om patienten åberopar vårdgarantin
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ
  • För Standardiserade vårdförlopp cancer gäller särskilt remissförfarande, 
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer
  • Ange om behov av tolk och vilket språk som gäller

Besök och operationer sker inom vårdgarantin, vanligtvis är väntetiden 5 veckor - 3 månader beroende på prioritet.

Mer information om våra väntetider

 

Remisskriterier, information om våra enheter

Kirurgi

Njurmedicin

Ortopedi

Psykiatri

Urologi

Ögon

Öron-Näsa-Hals

Läs vidare