Remisskriterier per enhet

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Vårt omfattande avtal med regionen innebär att vi följer samma regelverk och kostnader som övriga sjukvården i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss
  • Tänk särskilt på att ange om patienten åberopar vårdgarantin
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ
  • För Standardiserade vårdförlopp cancer gäller särskilt remissförfarande, 
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer
  • Ange om behov av tolk och vilket språk som gäller

Besök och operationer sker inom vårdgarantin, vanligtvis är väntetiden 5 veckor - 3 månader beroende på prioritet.

Mer information om våra väntetider

 

Remisskriterier, information om våra enheter

Kirurgi

Njurmedicin

Ortopedi

Psykiatri

Urologi

Ögon

Öron-Näsa-Hals

Läs vidare