P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Remisskriterier per enhet

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Vårt omfattande avtal med regionen innebär att vi följer samma regelverk och kostnader som övriga sjukvården i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss
  • Tänk särskilt på att ange om patienten åberopar vårdgarantin
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ
  • För Standardiserade vårdförlopp cancer gäller särskilt remissförfarande, 
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer
  • Ange om behov av tolk och vilket språk som gäller

Besök och operationer sker inom vårdgarantin, vanligtvis är väntetiden 5 veckor - 3 månader beroende på prioritet.

Mer information om våra väntetider

 

Remisskriterier, information om våra enheter

Njurmedicin

Ortopedi

Psykiatri

Urologi

Ögon

Öron-Näsa-Hals

Läs vidare