Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Remisskriterier Ögon

Ögonenheten har 4 olika remittentgrupper: vårdcentraler, optiker, specialistmottagningar (annan än ögon) och egenremiss.

För att kunna bedöma en remiss behövs:

 • Information om besvär
 • Tid för symtomdebut
 • En klar frågeställning
 • Visus med glasögon (i vissa fall kan vi klara oss utan visus vid konsultremiss från annan specialitet)

Viktigt att komma ihåg:

Vi har enbart planerad verksamhet och små möjligheter att emot akutpatienter. 

Innan remiss skickas, tänk på att:

 • Patienter med synnedsättning bör först gå till optiker. Vid behov skickar optiker remiss vidare till Ögonenheten.
 • Akuta besvär så som akut synnedsättning eller synfältsbortfall, trauma eller ögonvärk + eventuell ljuskänslighet bör remitteras till Ögonmottagningen SU/Mölndal.
 • Konjunktiviter, torra och röda ögon samt blefariter förväntas behandlas av vårdcentralerna. Läs mer på www.sankterik.se/sjukdomar och besvär.

Vad vi inte gör här på Ögon, Capio Lundby Närsjukhus:

 • Vi utför inga gråstarrsoperationer men vi ställer diagnosen gråstarr och remitterar till Ögonkliniken, Mölndal för operation.
 • Vi gör inga laserbehandlingar av efterstarr men vi ställer diagnosen och remitterar till annan ögonklinik.
 • Vi behandlar inte våta förändringar i gula fläcken, remitterar till Ögonkliniken SU/Mölndal för behandling.
 • Vi opererar inte pterygium, remitterar till Ögonkliniken, SU/Mölndal.
 • Näthinneoperationer görs inte här, remiss till SU/Mölndal.

BVC och Skolhälsovård

Obs! Vid alla synundersökningar gäller tejp på ögat som ej testas. Endast svart lapp är INTE tillförlitligt!

BVC 4-årskontroll HVOT-tavla
Synskärpa Åtgärd
0,8 eller bättre på vardera ögat Ej Remiss, ingen ny kontroll på BVC.
0,65 men inte sämre på ett eller 
båda ögonen
Ny kontroll på BVC vid 5-5,5 års ålder.
Sämre än 0,65 Remiss till Ögonenheten efter omtest inom ca 1 månad.

 

BVC 5,5-årskontroll HVOT-tavla
Synskärpa Åtgärd
Sämre än 0,65 på något öga Omtest om 1 månad.
  Om resultatet då detsamma
skrivs remiss till Ögonenheten.

De barn som vid omtest vid 5-5,5 års ålder ser sämre än 0,8 på något öga remitteras till Ögonenheten.

Om man vid 4- eller 5,5 års ålder får en skillnad i synskärpa mellan ögonen på 3 rader, remitteras till Ögonenheten.

Vid misstanke om synproblem skrivs remiss till ögonläkare även om barnet klarat syntestet på BVC.

Skola 6 eller 7 år KM-tavla eller Bokstavstavla
Synskärpa Åtgärd
0,8 eller bättre på vardera ögat Ej Remiss.
0,65 men inte sämre på ett eller båda ögonen 6-åring omtestas vid 7 års ålder.
Barn som testas första gången vid 7 års ålder omtestas inom 1 månad.
  Remiss till Ögonenheten om synskärpa <0,8.
Sämre än 0,65 på något öga Omtest inom 1 månad.
Om resultat då är <0,8 skrivs remiss till Ögonenheten. 


Barn över 8 år med synproblem remitteras till optiker i första hand.

/Inger Anne Kvisgaard, medicinskt ansvarig ögonläkare
Annika Perols, enhetschef