Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Remisskriterier Öron-Näsa-Hals

Så arbetar vi på Öron-näsa-hals-enheten

Vi arbetar utifrån ansvarsfördelningen mellan allmänmedicin och specialistvård öron-näsa-hals. 

Regional medicinsk riktlinje

Remiss från vårdcentral, företagshälsovård eller annan vårdgivare krävs. Patienter kan även skriva egenremiss. Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

Vilka patientkategorier ska inte remitteras?

 • Patient med akuta besvär som kräver omhändertagande inom akutsjukvården, t ex bakre näsblödning eller totalstopp att svälja
 • Patient som inte har provat konservativ/medicinsk behandling enligt ansvarsfördelningen

Vad ska en remiss innehålla?

 • Preciserad diagnos- och frågeställning
 • Anamnes, ev. bidiagnoser och aktuell medicinering
 • Status inklusive kroppssida
 • Röntgenutredning eller annan utredning enligt ansvarsfördelningen
 • Aktuellt telefonnummer till patient
 • Notering om patienten behöver tolk

Samtliga remisser som kommer in till oss scannas in och lagras elektroniskt. Vi ber er därför skriva remissen på maskin eller texta tydligt.

Vi bedömer och behandlar följande besvär


Bihålor
Återkommande eller kroniska bihåleinflammationer. Patienter med bihålebesvär ska ha gjort en skiktröntgen via sin vårdcentral för att få rätt prioritering och behandling vid remiss till oss.

Hals

 • Återkommande halsinfektioner hos barn och vuxna
 • Sväljsvårigheter
 • Heshet och röstproblem
 • Misstänkta tumörer i svalg/på hals

Hud
Hud- eller slemhinneförändringar i öron-näsa-halsområdet som behöver opereras bort. Patienter med hudförändringar i ansiktet bör först bedömas av hudspecialist. Vid behov av kirurgisk åtgärd kan remiss skickas till oss. För att vi bättre skall kunna prioritera inkommande remisser och förhoppningsvis bespara patienterna och sjukvården onödiga läkarbesök önskar vi att remisserna skrivs så noggrant som möjligt, med de uppgifter vi behöver:

 • Hur länge har förändringen funnits?
 • Har den vuxit, förändrats?
 • Vad misstänker ni att det är?
 • Var sitter den? Storlek?
 • Har patienten andra sjukdomar som vi bör känna till?
 • När det gäller benigna förändringar tar vi endast bort de som på ett påtagligt sätt besvärar patienten. Beskriv hur. Vi tar inte bort något enbart för utseendets skull.
 • Skicka med ett foto av förändringen.

Hörsel

 • Hörselnedsättning hos barn och vuxna. Beskriv öronstatus.
  Vi utför hörselprov men provar inte ut hörapparater. Vid misstanke om åldersorsakad hörselnedsättning och behov av hörapparat ska remiss skickas direkt till hörselverksamheten i regionen
 • Tinnitus

Näsa

 • Nästäppa och snarkningar hos vuxna och barn. Det är viktigt att en allmänmedicinsk bedömning är gjord och att övriga sjukdomar/riskfaktorer beskrivs
 • Återkommande näsblödningar
 • Näspolyper

Öron

 • Återkommande öroninflammation samt vätska innanför trumhinnan, hörselgång/mellanöra. Beskriv öronstatus. Barn under 1 år med konstaterad otit tas emot för återbesök. Övriga otiter remitteras enligt ansvarsfördelningen
 • Utstående ytteröron

Övrigt

 • Främmande kropp i öra, näsa eller svalg
 • Kort tungband
 • Misstänkta tumörer i öron-näsa-halsområdet
 • Yrselbesvär


Vanliga undersökningar/behandlingar

 • Fiberlaryngoskopi
 • Hörseltest
 • Käkspolning
 • Pricktest
 • Sömnregistrering görs på patienter för att diagnostisera sömnapné/andningsuppehåll
 • Tungbandsklipp
 • Öronrengöring


Övrigt
Individuellt utprovade hörselskydd och badproppar av audionom. Har patienten hörapparat måste det anges i remissen.


Vanliga operationer

 • Rörinsättning genom trumhinnan
 • Skrapning av körtel bakom näsan
 • Operation av halsmandlar
 • Radiofrekvensbehandling av näsmusslorna
 • Borttagande av hud- eller slemhinneförändringar i öron-näsa-halsområdet
 • Operation vid kronisk bihålesjukdom (FESS)
 • Näsflödesförbättrande kirurgi
 • Röstförbättrande kirurgi
 • Plastik av utstående öron hos barn

 

Läs mer om oss under Vårdutbud/Öron-näsa-hals

Carl Lindgren, medicinskt ansvarig
Michaela Gaffron, enhetschef