Remisskriterier Öron-Näsa-Hals

Näsa och bihålor

Önskvärt är att patienter med bihåleproblematik har gjort en skiktröntgen på sin vårdcentral för att få rätt prioritering och behandling via remiss till oss. Vi kan också erbjuda allergitest (pricktest) för att komma fram till rätt diagnos.

Snarkning och andningsuppehåll

Sömnregistrering görs på patienter för att diagnostisera sömnapné/ andningsuppehåll. Vi samarbetar med Folktandvården Lundby samt Sömnlab på SU/ Sahlgrenska för utprovning av snarkskena eller andningsmask (CPAP).
Vi utreder och behandlar även barn med snarkning och andningsuppehåll.

Heshet och röstproblem

Patienten bedöms av en öron-, näsa-, halsspecialist för att ställa rätt diagnos och ge behandling. Ibland krävs fördjupad undersökning av foniater på vår mottagning.

Hudförändring

Patienter med hudförändringar i ansiktet bör bedömas av hudspecialist. Vid behov av kirurgisk åtgärd kan remiss skickas till oss.

Hörsel och tinnitus

Läkare och audionom samarbetar vid hörsel- och tinnitusutredning. Hörapparater samt hörseltekniska hjälpmedel utprovas via Hörselverksamheten (HV), dit vi skickar remiss.

Har man problem med sin hörapparat eller upplever försämrad hörsel skall man vända sig till sin hörselvårdsmottagning.
Indviduellt utprovade hörselskydd och badproppar kan vår audionom hjälpa dig med. Har patienten hörapparat måste det anges i remissen.

Yrsel

Till vår yrselmottagning kommer patienter på remiss efter att ha fått en allmänmedicinsk bedömning på sin vårdcentral.

Operation

På operationsavdelningen görs:

  • Rörinsättning genom trumhinnan på barn
  • Skrapning av körtel bakom näsan
  • Borttagande av halsmandlar
  • Olika näsoperationer (ej plastikoperationer)
  • Röstförbättrande kirurgi
  • Plastik av utstående öron hos barn

Läs mer om oss under Vårdutbud/Öron-näsa-hals

Carl Lindgren, medicinskt ansvarig
Ulrika Holmström, enhetschef