Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Remisskriterier Ortopedi

Så arbetar vi på Ortopedienheten

För att få högsta möjliga kvalitet i bedömningen och behandlingen av patienterna är diagnoserna uppdelade i olika sektioner för axel, knä, fot/fotled, hand/handled. Remiss från vårdcentral, företagshälsovård eller annan vårdgivare krävs.

När det blir aktuellt med ställningstagande till operation fullföljs utredningen enligt ansvarsfördelningen och underlaget skickas till Ortopedienheten för ställningstagande till operation.

Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

Vilka patientkategorier ska inte remitteras?

 • Patient med höft-, nacke- och ryggbesvär.
 • Patient med uttalad artrosförändring i knä- eller humeroscapularled (undantaget AC-ledsartros).
 • Patient som är aktuell för proteskirurgi eller har problem med tidigare inopererad protes.
 • Patient som inte provat konservativ behandling enligt ansvarsfördelningen.
 • Patient med mekanisk hjärtklaff är välkommen på vår mottagning, men kan inte opereras på CLN.
 • Barn under 12 år. Kontakta oss för ev. diskussion i undantagsfall.

Vi bedömer och opererar följande besvär

Axelled

 • Inklämning eller ruptur av rotatorkuffsenorna
 • Åldersförändringar
 • Instabilitet

Armbågsled

 • Epikondylalgi
 • Ledbesvär

Knäled

 • Meniskskada
 • Korsbandsskada
 • Subakuta knädistorsioner
 • Broskskada
 • Knäskålsinstabilitet

Fotled och hälsena

 • Främre och bakre fotledsartroskopiska ingrepp vid osteochondrit, broskskada, inklämning och hälseneproblematik
 • Ligamentär instabilitet
 • Peroneussenluxation
 • Akut och kronisk hälseneruptur

Framfot

 • Hallux valgus
 • Hallux rigidus
 • Hammartå
 • Framfotsinsufficiens

Hand och handled

 • Karpaltunnelsyndrom
 • Triggerfinger
 • Tumbasartros
 • Dupuytrens kontraktur (operation eller nålfasciotomi)
 • Ganglion (mukös cysta)
 • De Quervains sjukdom

Vad ska en remiss innehålla?

 • Preciserad diagnos- och frågeställning.
 • Ortopedisk och medicinsk anamnes, ev. bidiagnoser och aktuell medicinering.
 • Ortopedisk status inklusive kroppssida.
 • ASA-klassifikation eller tydliga uppgifter om hälsotillstånd, inkl. BMI.
 • Röntgenutredning enligt ansvarsfördelningen.
 • Aktuellt telefonnummer till patient.
 • Notering om patienten behöver tolk.

Samtliga remisser som kommer in till oss scannas in och lagras elektroniskt. Vi ber er därför skriva remissen på maskin eller texta tydligt.

Om en patient har flera olika ortopediska diagnoser ber vi er att skriva en separat remiss för varje problemställning. Då kan vi också ge era patienter en bättre kvalitet i mottagandet. Alla patienter som kommer på nybesök till oss får fylla i en särskild Hälsodeklaration (länk).

Läs mer om oss under Vårdutbud/Ortopedienheten

Truike Thien, medicinskt ansvarig
Michaela Gaffron, enhetschef