Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Remisskriterier Urologi

På Urologienheten arbetar vi i ett väl sammansatt team med olika yrkeskategorier för att våra patienter skall få den bästa vårdkedjan. Hos oss behandlas och diagnostiseras sjukdomar i de övre och nedre urinvägarna samt i de manliga könsorganen.

Vi tar emot remisser med dessa frågeställningar:

 • Erektil dysfunktion
 • Förhudssjukdomar
 • LUTS (Lower urinary tract symptoms)
 • Skrotala tillstånd
 • Vasektomi

Standardiserade vårdförlopp

Vi arbetar med standardiserat vårdförlopp för diagnoserna prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägarna samt testikelcancer.

Våra kontaktuppgifter hittar ni i kolumnen till vänster och det går utmärkt att faxa remissen.

Det är viktigt:

 • att patienten redan vid besök på vårdcentralen informeras om att remiss skickas enligt SVF
 • att vi får med aktuella telefonnummer där vi kan nå patienten
 • att patienten svarar även om det visar skyddat/dolt nummer när vi ringer.

För snabbare handläggning är det bra att remissen innehåller uppgifter enligt VGR:s remissregler

Makroskopisk hematuri

Makroskopisk hematuri ska alltid betraktas som ett allvarligt symtom, ett enda tillfälle med makrohematuri föranleder fullständig utredning. Remiss ska då skickas enligt SVF, standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och övre urinvägarna. Fördröjning av utredningen kan medföra att patienter med malignitet förblir odiagnostiserade under lång tid.

Asymtomatisk mikrohematuri kräver ingen utredning.

PSA-förhöjning och risk för prostatacancer

Makroskopisk hematuri kan också vara ett symtom på prostatacancer, men patienten ska remitteras till Standardiserat vårdförlopp för urinvägscancer.

Vid misstanke om prostatacancer ska:

 • anamnes tas om miktionsbesvär och skelettsymtom
 • prostatakörteln palperas
 • blodprover tas för analys av PSA.

 

LUTS

Följande uppgifter skall finnas med i remissen för att den ska kunna bedömas och prioriteras rätt:

 • tidigare urologisk anamnes
 • nuvarande sjukdom inklusive blodförtunnande läkemedel
 • IPSS samt miktionslistor
 • PSA, kreatinin
 • resurin om det finns möjlighet att kontrollera detta med bladderscan.

 

Dulshaid Wande, medicinskt ansvarig läkare
Ann Bjurén Klangh, enhetschef