Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården

Här finns samlad kontaktinformation till alla våra enheter vid frågor och remittering kring standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp ska korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet.

Den nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården bygger på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen.

Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp som beskriver:

  • Vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer
  • Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling
  • Hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan välgrundad misstanke och start av behandling

För detaljerad information om SVF för vårdgivare besök Regionalt cancercentrum Västs webbplats:

Om remisshantering för SVF

Gällande vårdförlopp för respektive diagnos

Information för primärvården

Om standardiserade vårdförlopp i väst

Det är viktigt att remisserna skrivs med korrekt remissadress direkt till varje specialistenhet, se nedan!

SVF: Prostatacancer

Remissadress

Urologienheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

 

Administrativ processledare
Ann Bjurén Klangh

Medicinsk kontaktperson
Dulshaid Wande, överläkare

Koordinator
Solveig Liljeroth

Tel
031-657123, val nr 7
Fax
031-657201

SVF: Urinblåse-, urinvägscancer

Remissadress

Urologienheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg


Administrativ processledare
Ann Bjurén Klangh

Medicinsk kontaktperson
Dulshaid Wande

Koordinator
Solveig Liljeroth

Tel
031-657123, val nr 7
Fax
031-657201

SVF: Matstrups-, magsäckscancer

Remissadress

Medicinenheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

 

Administrativ processledare
Carina Bråtendal

Koordinator
Josefin Leander Eriksson

Tel
031-657057, val nr 7
Fax
031-657062

SVF: Tjock-, ändtarmscancer

Remissadress

Medicinenheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

 

Administrativ processledare
Carina Bråtendal

Koordinator
Josefin Leander Eriksson

Tel
031-657057, val nr 7
Fax
031-657062

SVF: Hudcancer

Remissadress

Kirurgienheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

 

Administrativ processledare
Ann Bjurén Klangh

Koordinator
Marika Sandberg

Tel
031-657198, val nr 7
Fax
031-657201

SVF:Huvud-,halscancer

Remissadress

Öron-Näsa-Halsenheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

 

Medicinsk processledare
Carl Lindgren

Tel
031-657154, val nr 7
Fax
031-657152

SVF:Äggstocks-, livmoderhals-, livmoderkropps-, vulvacancer

Remissadress

Gynekologienheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

 

Administrativ processledare
Annika Perols

Tel
031-657134, val nr 7
Fax
031-657201