Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet   Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 6 veckor
  Barnmorska 1 vecka
     
Kirurgi Läkarbesök 5 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 5 veckor
  Gastroenterologi 5 veckor
  Internmedicin 5 veckor
  Gastroskopi 7 veckor
  Koloskopi 10 veckor
  Kardiologi 12 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 13 veckor
  Arbets-EKG 12 veckor
  24-timmars EKG-registrering 10 veckor
  Event-recorder 7 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 8 veckor
  Zenicor tum-EKG 10 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 1 vecka
     
Ortopedi  Axlar 9 veckor
  Fot 1 veckor
  Fotled/hälsena 1 veckor
  Hand/handled 4 veckor
  Knän 1 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 6 veckor
     
Urologi Läkarbesök 7 veckor
     
Ögon Läkarbesök 3 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 12 veckor
MTU Sömnregistrering 15 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2019-04-03