Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet   Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 2 veckor
  Barnmorska 2 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 8 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 4 veckor
  Gastroenterologi 4 veckor
  Internmedicin 4 veckor
  Gastroskopi 5 veckor
  Koloskopi 9 veckor
  Kardiologi 13 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 13 veckor
  Arbets-EKG 12 veckor
  24-timmars EKG-registrering 10 veckor
  Event-recorder 5 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 8 veckor
  Zenicor tum-EKG 9 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 3 veckor
     
Ortopedi  Axlar 8 veckor
  Fot 3 veckor
  Fotled/hälsena 1 veckor
  Hand/handled 5 veckor
  Knän 1 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 7 veckor
     
Urologi Läkarbesök 8 veckor
     
Ögon Läkarbesök 3 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 10 veckor
MTU Sömnregistrering 16 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2019-02-01