Sommarinformation

2018-06-21, 10:24

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 16 juli till 5 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl.

Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 2 veckor
  Barnmorska 4 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 4 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 6 veckor
  Gastroenterologi 6 veckor
  Internmedicin 6 veckor
  Gastroskopi 10 veckor
  Koloskopi 12 veckor
  Kardiologi 17 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 18 veckor
  Arbets-EKG 18 veckor
  24-timmars EKG-registrering 12 veckor
  Event-recorder 7 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 4 veckor
  Zenicor tum-EKG 20 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 9 veckor
     
Ortopedi  Axlar 4 veckor
  Fot 3 veckor
  Fotled/hälsena 3 veckor
  Hand/handled 3 veckor
  Knän 3 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 14 veckor
     
Urologi Läkarbesök 11 veckor
     
Ögon Läkarbesök 12 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 12 veckor
  Sömnreg 19 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2018-06-04