Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 3 veckor
  Barnmorska 2 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 2 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 7 veckor
  Gastroenterologi 12 veckor
  Internmedicin 7 veckor
  Gastroskopi 12 veckor
  Koloskopi 12 veckor
  Kardiologi 9 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 9 veckor
  Arbets-EKG 9 veckor
  24-timmars EKG-registrering 14 veckor
  Event-recorder 10 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 4 veckor
  Zenicor tum-EKG 14 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 4 veckor
     
Ortopedi  Axlar 7 veckor
  Fot 8 veckor
  Fotled/hälsena 3 veckor
  Hand/handled 8 veckor
  Knän 3 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 12 veckor
     
Urologi Läkarbesök 6 veckor
     
Ögon Läkarbesök 12 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 8 veckor
  Sömnreg 21 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2018-02-02