Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 3 veckor
  Barnmorska 3 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 9 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 7 veckor
  Gastroenterologi 6 veckor
  Internmedicin 7 veckor
  Gastroskopi 9 veckor
  Koloskopi 9 veckor
  Kardiologi 14 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 15 veckor
  Arbets-EKG 15 veckor
  24-timmars EKG-registrering 12 veckor
  Event-recorder 9 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 5 veckor
  Zenicor tum-EKG 17 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 8 veckor
     
Ortopedi  Axlar 8 veckor
  Fot 4 veckor
  Fotled/hälsena 3 veckor
  Hand/handled 4 veckor
  Knän 3 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 13 veckor
     
Urologi Läkarbesök 10 veckor
     
Ögon Läkarbesök 12 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 12 veckor
  Sömnreg 20 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2018-08-02