Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet   Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 3 veckor
  Barnmorska 3 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 8 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 6 veckor
  Gastroenterologi 7 veckor
  Internmedicin 6 veckor
  Gastroskopi 7 veckor
  Koloskopi 10 veckor
  Kardiologi 4 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 4 veckor
  Arbets-EKG 4 veckor
  24-timmars EKG-registrering 13 veckor
  Event-recorder 10 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 5 veckor
  Zenicor tum-EKG 19 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 1 vecka
     
Ortopedi  Axlar 8 veckor
  Fot 1 vecka
  Fotled/hälsena 2 veckor
  Hand/handled 1 vecka
  Knän 2 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 5 veckor
     
Urologi Läkarbesök 9 veckor
     
Ögon Läkarbesök 7 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 7 veckor
MTU Sömnregistrering 5 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2019-10-01