P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 3 veckor
  Barnmorska 2 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 1 vecka
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 5 veckor
  Gastroenterologi 12 veckor
  Internmedicin 5 veckor
  Gastroskopi 12 veckor
  Koloskopi 12 veckor
  Kardiologi 7 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 8 veckor
  Arbets-EKG 8 veckor
  24-timmars EKG-registrering 21 veckor
  Event-recorder 10 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 4 veckor
  Zenicor tum-EKG 16 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 6 veckor
     
Ortopedi  Axlar 4 veckor
  Fot 9 veckor
  Fotled/hälsena 5 veckor
  Hand/handled 12 veckor
  Knän 5 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 7 veckor
     
Urologi Läkarbesök 12 veckor
     
Ögon Läkarbesök 12 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 10 veckor
  Sömnreg 28 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2017-11-02