Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Dietist

När du behöver hjälp med kost- och livsstilsfrågor kan våra dietister på Medicinenheten och Njurmedicin/Dialysenheten hjälpa dig på olika sätt, antingen i grupp eller individuellt. 

Här får du hjälp med kost- och livsstilsfrågor. Vi erbjuder kostbehandling individuellt och i grupp. Till oss kan du komma på remiss ifrån din läkare vid problem såsom:

  • Diabetes 
  • Högt blodtryck
  • Förhöjda blodfetter 
  • Övervikt
  • Mag-/tarmsjukdomar
  • Allergier och intolerans mot livsmedel
  • Malnutrition

Vid frågor, kontakta Njurmedicinska enheten, Dialysenheten eller Medicinenheten