Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Välkommen till Hjärt-kärlmottagningen på Medicinenheten

Vid Hjärt-kärlmottagningen på Medicinenheten utreder, bedömer och behandlar vi patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. 

Vi hjälper dig med 

 • Högt blodtryck
 • Kranskärlssjukdom
 • Blodfettsrubbningar
 • Hjärtsvikt
 • Klaffsjukdom samt rubbningar av hjärtrytmen
 • Efterkontroller av kranskärlsoperationer, ballongsprängning och hjärtklaffsoperationer.

De vanligaste undersökningar vi utför är: 

 • 24-timmars blodtrycksmätning
 • 24-timmars EKG-registrering
 • Event-recorder - händelseregistrering av hjärtrytm
 • Zenicor tum-EKG - händelseregistrering av hjärtrytm
 • Arbets-EKG
 • Ultraljud/Doppler av hjärta
 • Elregularisering av förmaksflimmer, görs på vår Operationsavdelning
 • Spirometriundersökning

Sjuksköterske-/dietistmottagning

Vi har en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning samt AK-mottagning för dig som har blodförtunnande Waran-behandling. Du kan även få råd och stöd av vår dietist.

Vi har ett nära samarbete med vår Rehabenhet.

Provtagning

Här på Medicinenheten finns även den sjukhusgemensamma provtagningen som servar hela sjukhusets enheter med provtagning före eller efter besök. 

Vi jobbar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Våra läkare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av invärtesmedicinska sjukdomar. Vi lägger stor vikt vid att du som patient ska känna dig trygg, välinformerad och delaktig i vården. 

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi registrerar våra hjärtsviktspatienter i RiksSvikt som är ett nationellt kvalitetsregister. Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet.

Så här söker du till oss

Du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss till oss.

Vi tillämpar samma regler och avgifter som gäller inom Västra Götalandsregionen. Vill du som bor i ett annat landsting söka vård hos oss, får du information om vad som gäller hos din vårdgivare eller ditt hemlandsting. Mer information om hur du får vård hos oss.

Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Vill du veta mer om privat vård? kontakta Privatteamet.

Vi finns på plan 1, Medicinenheten!

/Carina Bråtendal, enhetschef