Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Välkommen till Gynekologienheten

På Gynekologienheten utreder, behandlar och opererar våra specialistläkare olika kvinnosjukdomar och besvär. Vår barnmorska erbjuder rådgivning.

Vi hjälper dig med

 • Uppföljning, utredning och behandling av cellförändringar
 • Gynekologiska besvär som kräver specialistvård
 • Uppföljning av gynekologisk cancer
 • Med mera 

Obs, vi har ingen akutmottagning, gör inga hälsokontroller och utför inte utredningar på grund av barnlöshet.

Följande besvär ska i första hand hanteras av din vårdcentral

 • Oro för sexuellt överförbara sjukdomar
 • Blåsor, sår, vårtor och/eller klåda i underlivet
 • Flytningar utan smärta, feber eller allmänpåverkan
 • Buksmärtor
 • Mensvärk
 • Riklig menstruation
 • PMS-besvär
 • Glesa menstruationer
 • Misstanke om hormonell rubbning, t ex onormal hårväxt
 • Sexuella problem, t ex samlagssmärtor, lust- och orgasmproblem
 • Önskan om mensförskjutning
 • Klimakteriebesvär (vallningar, svettningar, torra slemhinnor)
 • Urinvägsinfektioner
 • Urininkontinens (urinläckage)
 • Misstanke om framfall

Om din läkare på vårdcentralen bedömer att dina besvär ska handläggas av specialist kommer du att bli remitterad till oss.

Vi utför även

Vanliga operationer

 • Excisioner vid cellförändringar
 • Mindre gynekologiska operationer i narkos

På vår barnmorskemottagning hjälper vi dig med

 • Preventivmedel
 • Cytologprov/uppföljning av cellförändringar

Vi jobbar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Våra läkare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av kvinnosjukdomar. Det innebär att du får högsta möjliga kvalitet vid undersökning, utredning och behandling. Vi lägger stor vikt vid att du som patient ska känna dig trygg och välinformerad. På enheten arbetar erfarna gynekologer, barnmorskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Vi har ett nära samarbete med vår Rehabenhet som tillsammans med våra barnmorskor  erbjuder:

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i nationella kvalitetsregister och kvalitetsuppföljningar. 

Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet. 

Så här söker du till oss

Du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss till oss. 

Vi tillämpar samma regler och avgifter som gäller inom Västra Götalandsregionen. Vill du som bor i ett annat landsting söka vård hos oss, får du information om vad som gäller hos din vårdgivare eller ditt hemlandsting. Mer information om hur du får vård hos oss.

Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Vill du veta mer om privat vård? Kontakta Privatteamet.

/Annika Perols, enhetschef, barnmorska