Välkommen till Gynekologienheten

På Gynekologienheten utreder, behandlar och opererar våra specialistläkare olika kvinnosjukdomar och besvär. Vår barnmorska erbjuder rådgivning.

Vi hjälper dig med

 • Cellförändringar på livmodertappen
 • Blödningsrubbningar
 • Urinläckage
 • Klimakteriebesvär
 • Hormonrubbningar
 • med mera 

Obs, vi har ingen akutmottagning och gör inga hälsokontroller.

Vi utför även

 • Medicinska aborter

Vanliga operationer

 • Framfall
 • Skrapning
 • Cystor
 • Steriliseringar

På vår barnmorskemottagning hjälper vi dig med

 • Preventivmedel
 • Abortrådgivning
 • Steriliseringsrådgivning
 • Cytologprov
 • Provtagning i samband med sexuellt överförbara infektioner
 • Graviditetstest
 • Prolapsringbyten
 • Klimakterierådgivning och uppföljning
 • Sexualrådgivning
 • Bedömning och uppföljning av enklare gynekologiska besvär

Vi jobbar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Våra läkare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av kvinnosjukdomar. Det innebär att du får högsta möjliga kvalitet vid undersökning, utredning och behandling. Vi lägger stor vikt vid att du som patient ska känna dig trygg och välinformerad. På enheten arbetar erfarna gynekologer, barnmorskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Vi har ett nära samarbete med vår Rehabenhet som tillsammans med våra barnmorskor bland annat erbjuder:

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i nationella kvalitetsregister och kvalitetsuppföljningar. Som exempel kan nämnas att vi nu är certifierad inkontinensmottagning enligt Sinoba patientförening (se under certifierade mottagningar). 

Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet. 

Så här söker du till oss

Du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss till oss. 

Vi tillämpar samma regler och avgifter som gäller inom Västra Götalandsregionen. Vill du som bor i ett annat landsting söka vård hos oss, får du information om vad som gäller hos din vårdgivare eller ditt hemlandsting. Mer information om hur du får vård hos oss.

Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Vill du veta mer om privat vård? kontakta Privatteamet.

/Annika Perols, enhetschef, barnmorska