Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Välkommen till Mag-tarmmottagningen, Medicinenheten

Vid vår Mag-tarmmottagning på Medicinenheten arbetar erfarna specialistläkare som utreder och behandlar patienter med mag-tarmproblem. Våra vanligaste endoskopiska undersökningar är gastroskopi och koloskopi.

Mag- och tarmsjukdomar och endoskopi

Våra läkare som är erfarna medicinska gastroenterologer diagnostiserar och behandlar patienter med leversjukdom, ulkus/reflluxsjukdom och kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. 

Sjuksköterske-/dietistmottagning

Behöver du förändra dina kostvanor kan du få råd och stöd av vår dietist. 

Vi har ett nära samarbete med vår Rehabenhet som tillsammans med dietist och läkare erbjuder IBS-skola.

Våra vanligaste endoskopiska undersökningar

Provtagning

Här på Medicinenheten finns även den sjukhusgemensamma provtagningen som servar hela sjukhusets enheter med provtagning före eller efter besök. 

Vi arbetar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Våra läkare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av invärtesmedicinska sjukdomar. Vi lägger stor vikt vid att du som patient ska känna dig trygg, välinformerad och delaktig i vården. 

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet.

Så här söker du till oss

Du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss till oss.

Vi tillämpar samma regler och avgifter som gäller inom Västra Götalandsregionen. Vill du som bor i ett annat landsting söka vård hos oss, får du information om vad som gäller hos din vårdgivare eller ditt hemlandsting. Mer information om hur du får vård hos oss.

Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Vill du veta mer om privat vård? kontakta Privatteamet.

Vi finns på plan 1, Medicinenheten

/Carina Bråtendal, enhetschef

Läs vidare