Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Gastroskopi

Varför görs undersökningen?

Gastroskopi gör man för att undersöka matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen. Man kan se om det finns några sjukliga förändringar. Vid behov kan man ta vävnadsprov för mikroskopisk analys. En sådan provtagning i samband med undersökningen är smärtfri och ofarlig. Man kan vid behov också ta bort polyper och behandla blödande kärlförändringar.

Allmänt

Ring din egen mottagning där du behandlas om du::

  • har medicin mot diabetes
  • äter Waran eller Marcomar
  • har, eller blivit opererad för hjärtklaffsjukdom
  • har uttalad hjärtsvikt eller svår (syrgasberoende) lungsjukdom

Förberedelser inför undersökningen

För att vi ska kunna genomföra undersökningen måste magsäcken vara tom. Du ska därför inte äta eller dricka sex timmar före undersökningen. Du får dock ta din morgonmedicin med lite vatten.

Undersökningen

För själva undersökningen används ett instrument, i form av en böjlig slang med en diameter på knappt en cm, som förs ned genom svalget. Det sänder en bild av matstrupen, magsäcken och övre tunntarmen som man granskar på en TV-skärm.

Om du så önskar blir du bedövad med ett bedövningsspray i svalget för att minska svalgreflexerna. Själva undersökningen tar 5 minuter. Hela besöket tar inte mer än 30 minuter. Undersökningen utförs av läkare.

Efter undersökningen

Om du fått bedövningsspray i svalget skall du inte äta eller dricka förrän du känner att bedövningen släppt. Det finns annars risk att du sväljer fel. Preliminärt undersökningsresultat erhåller du innan du går hem. Svar översändes skriftligt till inremitterande läkare.

Lars Eklund, medicinskt ansvarig läkare