Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Koloskopi

Varför görs undersökningen?

Koloskopi görs om man till exempel har problem med diarre,blodbrist eller blod i avföringen.  Med ett mjukt och böjligt instrument, koloskopet, kan läkaren se in i tjocktarmen, kolon, och upptäcka om sjukliga förändringar i tarmen kan vara orsaken till problemen.

Hur går undersökningen till?

Koloskopet är ett instrument som är format som en lång slang och som förs in via ändtarmsöppningen och följer veckningarna genom hela tjocktarmen. Längst fram på instrumentet finns en liten lins med belysning och ett datachip som överför bilder av tarmens inre till en TV-skärm.

Först måste tarmen tömmas

Innan man undersöks med koloskopi måste tjocktarmen vara ren så att läkaren kan se slemhinnan. Därför måste man tömma tarmen på innehåll, laxera. Det vanligaste sättet att få ut tarmens innehåll är att dricka laxermedel Laxabon, Picoprep eller Phosphoral. Var god se bifogad patientinformation angående förberedelser för laxering. Laxermedlet gör så att magen sätts igång och man får diarré.

Patientinformation Picoprep

Patientinformation Laxabon

Undersökningen tar en kvart till en timme

Inför undersökningen får man byta om till en patientskjorta. Man får en liten kanyl insatt i armvecket. Obehag och smärta kan uppstå vid passage i tarmkrökar och smärtstillande eller lugnande spruta kan behövas. Vid undersökningen börjar man att ligga på vänster sidan på en brits.Tiden för undersökningen varierar eftersom tarmen är olika från person till person.

Viktigt att tänka på efter undersökningen

Efter undersökningen kan man behöva vila en stund innan man går hem.
Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt efteråt. Om vävnadsbitar skickas för mikroskopisk undersökning, kommer svar efter någon eller några veckor, beroende på vad läkaren frågat efter.
Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Man kan även känna knip i magen. Det beror på den luft som läkaren blåste in vid undersökningen. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut. Man kan vanligtvis äta och dricka som vanligt efter undersökningen.
Om man fått lugnande, avslappnande och smärtstillande medicin skall man inte heller köra bil eller cykla förrän nästa dag, eftersom reaktionsförmågan är nedsatt även om man själv känner sig pigg och alert. Man kan även behöva ta ledigt från arbetet för resten av dagen.

En känd men ovanlig komplikation är blödning från tarmen, och en annan är hål i tarmväggen. Då behövs sjukhusvård.Vid akuta problem efter undersökningen (t ex feber, buksmärta, kräkning eller blödning), kontakta i första hand Capio Lundby Närsjukhus vardagar/dagtid, telefon 031-65 70 00. Övrig tid skall du ta kontakt med närmaste akutsjukhus.

Lars Eklund, medicinskt ansvarig läkare

Läs vidare