Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Välkommen till Njurmedicinska enheten

På Njurmedicinska enheten utreder, kontrollerar och behandlar våra erfarna specialister dig som har en medicinsk njursjukdom, är njurtransplanterad eller har donerat en njure.

Vi hjälper dig 

  • med medicinsk njursjukdom
  • som är njurtransplanterad
  • som donerat en njure

Vi jobbar i team

Vi jobbar i team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. På vår Njurmedicinska enhet arbetar erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, dietist och kurator.

Ulf Persson, överläkare
Jan Stenström, överläkare

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Som ett led i vårt kvalitetsarbete rapporterar vi data till SNR (Svenskt Njurregister), ett nationellt kvalitetsregister. Patienter med mindre än 30% av normal njurfunktion registreras. 
Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet.

Så här söker du till oss

Du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss till oss. 

Vi tillämpar samma regler och avgifter som gäller inom Västra Götalandsregionen. Vill du som bor i ett annat landsting söka vård hos oss, får du information om vad som gäller hos din vårdgivare eller ditt hemlandsting. Mer information om hur du får vård hos oss.

Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Vill du veta mer om privat vård? kontakta Privatteamet.

/Carina Bråtendal, enhetschef