Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Glaukom (grön starr)

Här på Ögonenheten följer vi ett standardiserat vårdprogram för patienter med nyupptäckta glaukom och nyupptäckta misstänkta glaukom. Under 2 år görs besök antingen hos ögonsjuksköterska eller kombinerat ögonsjuksköterska och ögonläkare. Det görs 5 synfält under 2 års tid, vi undersöker synnerven med OCT (Optical Coherence Tomography), mäter hornhinnetjockleken förutom tryckmätning och undersökning i ögonmikroskop av ögonbotten. Kontrollerna är tätare i början, för att sedan glesas ut till varje halvår. En "standardpatient" med nyupptäckt glaukom har 7 besök de första 2 åren.

Efter 2 år grupperar vi patienterna. Ögonläkaren avgör i vilken grupp patienten ska ingå och sätter ramarna för vidare uppföljning med bland annat måltryck.

Glaukomgrupp 1

Besök på ögonmottagningen cirka var 3:e månad. Här ingår patienter där vi ser eller misstänker försämring. Under den perioden gör vi sannolikt ändringar i behandlingen som kan leda till flera, kanske tätare återbesök.

Glaukomgrupp 2

Återbesök varje halvår. Stabila eller långsamt progredierande glaukom. Synfält görs en gång per år och vartannat år tillsammans med ett läkarbesök. Ögonsjuksköterskor följer ögontrycket och synfält inom ramar satta av ögonläkaren, anpassad för den enskilda patienten.

Glaukomgrupp 3

Återbesök varje år. Mycket stabila glaukom. Synfält varannat år. Vi kan också avsluta synfältsundersökningar i denna grupp. Nu ses patienten av ögonläkaren varannat år och av ögonsjuksköterskan vartannat år.

Okulär hypertension (förhöjt ögontryck utan glaukomdiagnos)/misstänkt glaukom

Följs med årliga kontroller. Varannat år synfält och, i vissa fall, vartannat år OCT. Här individualiserar vi uppföljningen, men de flesta patienter ses av ögonläkare varannat år.

Glaukomhereditet

Ärftlighet för glaukom. De patienter som har gått här tidigare fortsätter vi att kontrollera vart 3:e år med ett läkarbesök. Patienten får själv kontakta oss för att boka tid.

För närvarande har vi inte möjlighet att ta emot nya patienter för ärflighetskontroller.

/Inger Anne Kvisgaard, medicinskt ansvarig ögonläkare