Hälsokontroll, bas

Syftet med en hälsokontroll är att undersöka och bedöma din hälsa. En hälsokontroll vänder sig till dig som känner dig frisk men som önskar fånga upp riskfaktorer för att förebygga eventuella sjukdomar. Vi erbjuder två olika typer av hälsokontroller, här kan du läsa om vår hälsokontroll, bas.

Sjuksköterskebesök

Vid första besöket träffar du en av Medicinenhetens sjuksköterskor. Då tas blodprover enligt nedan vilka ger en bra översiktsbild av ditt nuvarande hälsostatus.

Följande ingår:

Provtagning Undersökning
Blodvärde Vilo-EKG
Blodfetter (kolesterol) Längd och vikt
Blodsocker BMI
Blodsalter Blodtryck
Leverprover  
Njurfunktion  
Infektionsprov  
Ämnesomsättningsprover               
Prostataprov för män  
Urinprov  
Avföringsprov  

 

Läkarbesök

Cirka en vecka efter sjuksköterskebesöket träffar du en specialistläkare. Under detta besök går ni tillsammans igenom dina provsvar, läkaren gör även en allmän kroppsundersökning. Detta besök tar cirka 30 minuter.

Hälsokontroll, bas (pdf)

Vid avvikande provsvar

En hälsokontroll sker utanför den offentligt finansierade vården och innefattar inte någon specialistläkarvård, ej heller receptförskrivning eller förnyelse av mediciner man redan står på. Om avvikande provsvar upptäcks vid ditt besök här hänvisas du i första hand för uppföljning på din vårdcentral. 

Capio Lundby Närsjukhus erbjuder privat finansierad specialistvård. Offert lämnas på förfrågan.