Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Hälsokontroll, utökad

Syftet med en hälsokontroll är att undersöka och bedöma din hälsa. En hälsokontroll vänder sig till dig som känner dig frisk men som önskar fånga upp riskfaktorer för att förebygga eventuella sjukdomar. Vi erbjuder två olika typer av hälsokontroller, här kan du läsa om vår utökade hälsokontroll.

Provtagning

Vid första besöket tas blodprover vilka ger en bra översiktsbild av din nuvarande hälsostatus, man utför även en del undersökning (se nedan).

Följande ingår:

Provtagning
Undersökning
Blodvärde Arbets-EKG (vid läkarbesöket)
Blodfetter (kolesterol) Längd och vikt
Blodsocker BMI
Blodsalter Blodtryck
Leverprover  
Njurfunktion  
Infektionsprov  
Ämnesomsättningsprover  
Prostataprov för män  
Urinprov  
Avföringsprov  

 

Läkarbesök

Cirka en vecka efter provtagningen träffar du en specialistläkare. Under detta besök går ni tillsammans igenom dina provsvar och läkaren gör en allmän kroppsundersökning. Utöver detta gör du även ett arbets-EKG som mäter hjärtats elektriska aktivitet och visar hur hjärtat reagerar vid fysisk ansträngning. 

Hälsokontroll, utökad (pdf)

Vid avvikande provsvar

En hälsokontroll sker utanför den offentligt finansierade vården och innefattar inte någon specialistläkarvård, ej heller receptförskrivning eller förnyelse av mediciner man redan står på. Om avvikande provsvar upptäcks vid ditt besök här hänvisas du i första hand för uppföljning på din vårdcentral.