Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Till dig som funderar på att skriva egenremiss till oss

Innan du skriver en egenremiss till oss

Var vänlig läs denna information för att försäkra dig om vi är rätt ställe för dig. Se nedanför vad som är viktigt för oss att veta om dig för att vi ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt och inte riskera att det dröjer längre än nödvändigt för dig att få hjälp.

Om du känner dig allvarligt och akut sjuk och behöver hjälp omedelbart bör du kontakta Psykiatriakuten.

Väntetider

Vi har väntetider som ofta är lite längre än de är till vårdcentralen så det kan vara bra att få hjälp med en första bedömning av din vårdcentralsläkare om du inte redan fått detta. De kan även hjälpa dig med remiss till annan vårdinrättning om de bedömer att det behövs.

På vår mottagning kan vi hjälpa dig med: 

  • Depressionstillstånd
  • Olika ångesttillstånd såsom paniksyndrom, tvångssyndrom, fobier och generaliserad ångest
  • Stressrelaterade tillstånd

Vi kan inte hjälpa dig med följande:

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk diagnos, missbruksproblem, bipolär sjukdom, psykossjukdom, självskadebeteende eller ätstörning som du tror att du behöver utredning eller behandling för kan vi tyvärr inte hjälpa dig hos oss. Då rekommenderar vi dig att kontakta din vårdcentral för en första bedömning alternativt att du skriver en egenremiss till remissportalen Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Man kan alltid ringa 1177 för att få hjälp om vart du bör vända dig.

Vad bör finnas med i en egenremiss?

När du skriver din remiss till oss är det viktigt att du svarar på följande frågor så att vi kan göra en bra bedömning av din remiss:

  • Vad är det för besvär du söker för?
  • Hur länge har du haft dina besvär?
  • Har du sökt för dina besvär innan? (Var sökte du? Vilken behandling fick du t.ex. terapi, läkemedel, sjukhusvård?)
  • Har du någon pågående behandling för dina besvär?
  • Tar du några läkemedel?
  • Vad är din sysselsättning? (Arbete? Studier? Sjukskriven etc.)

Tänk på att skriva tydligt så att vi inte missförstår något. Om du har frågor får du gärna ringa våra sekreterare eller kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster på 1177.se. Det finns två sätt att skriva egenremiss:

Med mobilt BankID: Direktlänk via 1177 Vårdguidens e-tjänster, se höger sida. 

Skriv ut, fyll i, signera, skicka in: Egenremiss psykiatri, pdf