Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

KBT, kognitiv beteendeterapi

Här kan du läsa mer om vad KBT, kognitiv beteendeterapi innebär.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om att hjälpa människor att förstå, uttrycka och förändra tankar, känslor och beteenden. Genom att förstå hur tankarna och känslorna skapar obehag kan man förändra sina negativa tanke- och beteendemönster och därmed minska sina besvär. Behandlingsformen är strukturerad, målinriktad, lösningsfokuserad och vanligtvis mer inriktad på
nuet och framtiden. Det kan vara viktigt i KBT att förstå hur en problematik har uppkommit, eller tala om svåra händelser i det förflutna. Tyngdpunkten ligger dock alltid på hur man skapar påtaglig förändring i sitt dagliga liv.

Hur går det till?

I KBT börjar man ofta med att, tillsammans med en legitimerad psykoterapeut, bestämma sig för vad man vill uppnå med behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. Detta gör man tillsammans med sin terapeut som kan ha en
grundutbildning som t ex psykolog eller socionom. Därefter arbetar man på att utveckla nya tankar och beteenden tills individen upplever att det fungerar bättre. För att lyckas med detta är en väsentlig del av behandlingen övningar, så kallade hemuppgifter, som utförs mellan samtalen. I KBT är man således
aktiv i sin egen behandling. Det gör att man kan utnyttja behandlingstiden effektivt. Ofta är behandlingstiderna relativt korta, i de flesta fall cirka 5 – 20 träffar.

Vad kan behandlas?

Idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för bland annat:

  • olika typer av ångestproblem (t ex panikångest)
  • depressioner
  • självförtroendeproblem
  • sömnproblem
  • psykosomatiska och stressrelaterade problem
  • fobier
  • tvångstankar och -handlingar

Forskning har således visat att KBT hjälper många människor för vitt skild problematik. KBT hjälper dock inte alla, och ibland kan man behöva komplettera med andra behandlingsalternativ som t ex. medicinering.

Mer information om Psykiatrienheten