Välkommen till Sjukgymnastikenheten

Vi erbjuder rehabilitering och hjälp till egenträning för dig som behandlas inom ortopedi, dialys, öron-näsa-hals, gynekologi, urologi, diabetes, hjärta/kärl, samt mage/tarm.

Vi hjälper dig med

  • Bedömning av bevär inom rörelseapparaten, såsom axel, knä, hand och fot.
  • Rehabilitering före och efter operation.
  • Träning av kondition, balans, koordination, hållning och styrka.
  • Avspänningsteknik och stresshantering.
  • Rehabilitering och kognitiv beteendeterapi vid psykosomatiska besvär eller långvarig smärta.
  • Gruppbehandling vid stress- och sömnrelaterade besvär.
  • IBS-skola
  • Endometrios-skola
  • Vulva-skola - NYHET april 2018

Vi jobbar i team

Vi som arbetar på Sjukgymnastikenheten är erfarna fysioterapeuter och arbetsterapeut. Vi har ett nära samarbete med andra yrkeskategorier inom sjukhusets specialistenheter, där behandling hos oss ses som en självklar del i vårdkedjan. Läs mer om våra medarbetares inriktningar.

Hög kvalitet

Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra oss. Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet.

Så här söker du till oss

I första hand erbjuder vi rehabilitering för patienter som behandlas på sjukhusets specialistenheter. Vi kan ta emot patienter på remiss från andra vårdgivare i mån av tid. Som patient kan du också skriva en egenremiss till oss.

/Michaela Gaffron, enhetschef Sjukgymnastik och Ortopedi

Läs vidare