P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

IBS-skola

IBS-skola, en kurs för dig som fått diagnosen IBS (Irritable Bowel Syndrome)

Syftet med IBS-skolan är att du som har fått diagnosen IBS ska få lära dig mer om vad denna diagnos innebär och vad du själv kan göra för att påverka och förbättra dina symtom. I forskningen har man sett att flera olika faktorer påverkar symtomen, och därför finns det ingen enskild behandling som fungerar bäst, ett större grepp och helhetstänk behövs.

Kursen är upplagd på 5 tillfällen à 90 minuter, och varje kurstillfälle har ett tema.

Vid första kurstillfället talar vi om hur mag- tarmkanalen fungerar och går igenom symtomkriterierna för IBS samt hur det yttrar sig hos olika individer.

Andra gången handlar om kostens inverkan och vad man genom kostförändringar kan göra för att påverka smärta, förstoppning, diarré och gasbildning.

Tredje tillfället handlar om hur stress påverkar kroppen, och om sömn.

Fjärde gången behandlar vi tankar, beteenden och fysisk aktivitet och gången därpå knyter vi ihop säcken genom att repetera och sammanfatta det vi lärt oss.

Någon gång under kusen kommer en mag- tarmläkare och talar om vad som går att påverka med hjälp av läkemedel. Man får lära sig ett par olika avspänningstekniker och vid ett par av tillfällena får man en liten (frivillig) hemuppgift.

En viktig del av skolan är att få träffa andra i liknande situation, att få prata om praktiska svårigheter och få diskutera lösningar och förhållningssätt.

Är du intresserad av IBS-skola kan din läkare skriva remiss till Sjukgymnastikenheten. Du kan också skriva en egenremiss.