Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

IBS-skola

IBS-skola, en kurs för dig som fått diagnosen IBS (Irritable Bowel Syndrome)

Syftet med IBS-skolan är att du som har fått diagnosen IBS ska få lära dig mer om vad denna diagnos innebär och vad du själv kan göra för att påverka och förbättra dina symtom. I forskningen har man sett att flera olika faktorer påverkar symtomen, och därför finns det ingen enskild behandling som fungerar bäst, ett större grepp och helhetstänk behövs.

Kursens innehåll

Kursen är upplagd på 6 tillfällen à 2 timmar, och varje kurstillfälle har ett tema. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och vi arbetar med hemuppgifter.

Vid första kurstillfället talar vi om hur mag- tarmkanalen fungerar och går igenom symtomkriterierna för IBS samt hur det yttrar sig hos olika individer. Det handlar också om fysisk aktivitet.

Andra gången handlar om kostens inverkan och vad man genom kostförändringar kan göra för att påverka smärta, förstoppning, diarré och gasbildning.

Tredje tillfället handlar om stressens påverkan på kroppen samt avspänning.

Fjärde gången behandlar vi smärtfysiologi, tankar och beteenden och gången därpå handlar om sömn och läkemedelsbehandling. Då kommer en mag- tarmläkare och talar om vad som går att påverka med hjälp av läkemedel. Man får vid sjätte tillfället prova på avspänningsträning.

En viktig del av skolan är att få träffa andra i liknande situation, att få prata om praktiska svårigheter och få diskutera lösningar och förhållningssätt.

Är du intresserad av att delta i IBS-skola?

Då kan din läkare skriva remiss som skickas till Medicinenheten för vidare handläggning. Du kan också skriva en egenremiss.