Vulva-skola

Nu startar vi en Vulva-skola, en kurs för dig med underlivs/samlagssmärta.

Syftet med skolan är att du som besväras av underlivs/ samlagssmärta (Vulvodyni) ska få lära dig mer om vad dessa besvär innebär. Först är det av vikt att du är utredd hos en gynekolog för att utesluta andra diagnoser kopplade till smärtan eller obehaget. Genom kursen kommer du få en ökad förståelse för dina symtom och kunskap om vad du själv kan göra för att påverka och förbättra dina symtom. I forskningen har man sett att flera olika faktorer påverkar symtomen, och därför finns det ingen enskild behandling som fungerar bäst, ett större grepp och helhetstänk behövs. En viktig del av skolan är att få träffa andra i liknande situation, att få prata om praktiska svårigheter och få diskutera lösningar och förhållningssätt.

Kursens innehåll

Kursen är upplagd på 5 tillfällen à 2 timmar, med praktiska och teoretiska moment samt hemuppgifter. Kursen leds av en sjukgymnast och en barnmorska.

  • Vid första tillfället talar vi om kursens upplägg och förhållningssätt. Vi pratar också om vad Vulvodyni innebär, samt går igenom bäckenets och bäckenbottens anatomi och fysiologi. Praktiskt jobbar vi med hållning, andning och ergonomi.
  • Andra gången syftar till en ökad förståelse för smärta och smärtfysiologi. Hur vi kan påverka och förhålla oss till smärtan. Vi provar även på avspänningstekniker.
  • Tredje tillfället handlar om hur våra vanor, sömn och stress påverkar kroppen. Samt hur vi kan bryta stress. Praktisk provar vi på kroppskännedomsträning och bäckenbottenavspänning.
  • Fjärde gången pratar vi om sex-fysiologi, lust och sensualitetsträning. Vi pratar också om normer kring sex. Praktiskt provar vi på cirkulationsträning och fortsatt kroppskännedomsträning
  • Femte gången pratar vi om tankar, kommunikation och gränssättning. Praktiskt övar vi stabilitet och kroppskännedom.

Är du intresserad av att delta i en Vulva-skola?

Då kan din läkare skriva remiss till Gynekologienheten för vidare handläggning. Du kan också skriva en Egenremiss till Gynekologienheten.

Varje kurstillfälle kostar 50 kr, men frikort gäller om man har det. 

Välkommen!

Lotta Enberg Lennartsson, leg barnmorska

Jennifer Skoglund, leg sjukgymnast