P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Ungdomar och barn

Som specialistsjukhus är vården på Capio Lundby Närsjukhus främst för vuxna personer. På Ögon-, Öron-näsa-hals- och Ortopedienheten finns kompetens att behandla barn och ungdomar. 

För barn och ungdomar krävs specifik specialistkunskap inom sjukvården. Sjukvården på Capio Lundby Närsjukhus är främst inriktad på vuxna personer, men några våra enheter har även i sitt uppdrag har att behandla och diagnostisera barn och ungdomar för vissa diagnoser:

Ögonenheten

Öron-näsa-halsenheten

Ortopedienheten har möjlighet att ta emot barn från 12 år och uppåt.