Begränsade öppettider i samband med helgdagar VT 2018

I samband med vårens helgdagar har vi starkt begränsad patientverksamhet eller stängt följande klämdagar:

  • Måndag 30 april, dagen före 1 Maj 
  • Fredag 11 maj, dagen efter Kristi Himmelsfärds dag  

Växel, Centralreception, övriga enheter/mottagningar och Provtagningen har stängt. Dialysenheten har ordinarie öppettider.

Ungdomar och barn

Som specialistsjukhus är vården på Capio Lundby Närsjukhus främst för vuxna personer. På Ögon-, Öron-näsa-hals- och Ortopedienheten finns kompetens att behandla barn och ungdomar. 

För barn och ungdomar krävs specifik specialistkunskap inom sjukvården. Sjukvården på Capio Lundby Närsjukhus är främst inriktad på vuxna personer, men några våra enheter har även i sitt uppdrag har att behandla och diagnostisera barn och ungdomar för vissa diagnoser:

Ögonenheten

Öron-näsa-halsenheten

Ortopedienheten har möjlighet att ta emot barn från 12 år och uppåt.