Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Ungdomar och barn

Som specialistsjukhus är vården på Capio Lundby Närsjukhus främst för vuxna personer. På Ögon-, Öron-näsa-hals- och Ortopedienheten finns kompetens att behandla barn och ungdomar. 

För barn och ungdomar krävs specifik specialistkunskap inom sjukvården. Sjukvården på Capio Lundby Närsjukhus är främst inriktad på vuxna personer, men några av våra enheter har även i sitt uppdrag att behandla och diagnostisera barn och ungdomar för vissa diagnoser:

Ögonenheten

Öron-näsa-halsenheten

Ortopedienheten har möjlighet att ta emot barn från 12 år och uppåt.