Operation

På Capio Movement har vi tre operationssalar och en uppvakningssal. Här arbetar sköterskor, läkare och narkospersonal tillsammans för att göra din operation och efterföljande vård så smärtfri, säker och snabb som möjligt. 

Under tiden du opereras hos oss är du i säkra händer. Våra kirurger har alla hög kompetens och vi har målmedvetet utrustat våra operationssalar på Capio Movement med den senaste tekniken. 

Efter din journal och hälsodeklarationer som du fyllt i utvärderar narkosläkaren ditt hälsotillstånd och föreslår på vilket sätt narkos och bedövning skall genomföras som har minst risker och är bäst och bekvämast för dig.

Efter din operation blir du flyttad till UVA, vilket är vår uppvakningsavdelning. UVA har sju platser, alla utrustade med övervakningsutrustning. Vi övervakar automatiskt puls, blodtryck och syresättning i blodet, och både föra och efter operation får du själv skatta din smärta. Du ligger på UVA så länge du behöver övervakas efter din operation.