Reumatologi

Vi utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med misstänkt inflammatorisk reumatisk sjukdom på Capio Movement, både i Varberg och i Halmstad. 

Inom länsreumatologin i Halland utreder vi, på remiss, patienter med misstänkt inflammatorisk reumatisk sjukdom. Behandling och rehabilitering sker utifrån individuella behov och förutsättningar. Vården bedrivs både i öppen och sluten vård och vi har verksamhet i Halmstad och i Varberg.

Vården är teambaserad, vilket innebär att flera yrkesgrupper medverkar till att du som patient ska få bästa tänkbara vård. Teamen består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Tillsammans med dig skapar vi din rehabiliteringsplan och sätter mål för din rehabilitering.