Capio välkomnar initiativ för ökad kvalitet och öppenhet i vård och omsorg

Välfärdens arbetsgivare- och löntagarorganisationer har idag tecknat en överenskommelse om samarbete för ökad öppenhet kring kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi inom vård och omsorg. Capio ser positivt på detta och välkomnar parternas gemensamma initiativ som ytterst förstärker kvaliteten för patienter och brukare.

”För oss i Capio är tre frågor särskilt viktiga. För det första slår överenskommelsen fast att samma skyldigheter och rättigheter omfattar alla utförare inom välfärden – såväl offentliga som ideella och privata. Detta gäller både öppenhet kring kvalitetsfrågor och ekonomi. För det andra uttrycker överenskommelsen centrala och sedan länge etablerade principer för att säkerställa rimliga arbetsvillkor inom välfärden, vilka skall redovisas. För det tredje klargör överenskommelsen de anställdas rätt till meddelarfrihet, något som Capio sedan flera år har avtalat om med de anställdas organisationer.

Jag sätter stora förhoppningar till att denna överenskommelse kan få en bred uppslutning där alla goda krafter i samhället samverkar för bättre kvalitet i fin svensk tradition för medborgarnas bästa”, säger Thomas Berglund, VD och Koncernchef i Capio AB.

Pressreleasen är vår kommentar på den artikel som DN publicerade om en ny etisk plattform som skall säkra kvaliteten i välfärden. Se hela artiklen här:
http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-valfarden/

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB 
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14

Om Capio
Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på drygt 10 miljarder SEK och över 11 000 medarbetare vid vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.