Medgivande till SMS-avisering

Vi har infört ett nytt system för SMS-påminnelser.

Det nya systemet kräver att du som patient lämnar ditt medgivande till SMS-avisering.
Om vi har ditt medgivande kommer du få SMS-påminnelse en dag innan besöket. Meddela mottagningen vid ditt besök eller lämna ditt samtycke via 1177.
Om du inte aktivt meddelat oss skickas inget SMS.