From 15 maj kommer vi bedriva kvalitetsarbete även för handpatienter via handregistret HAKIR

Enkät för patienter på Capio Movement Handkirurgi- Ortopedi inriktning Hand

Vi är angelägna om att du skall få bästa möjliga vård hos oss och för att följa upp och förbättra vår verksamhet så jämför vi bland annat hur du som patient upplever dina symtom före och efter operation. Vi skulle vilja att du så noga som möjligt svarar på frågorna om hur du uppfattar dina symtom i arm/hand efter din operation. Enkäten består av två delar som mäter lite olika aspekter och skickas ut ca 3 och 12 månader efter operation. 

 

Svaren på frågorna samlas i ett kvalitetsregister och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Det finns krav på hantering av uppgifter i kvalitetsregister och det är bara behörig personal som har åtkomst till data. All redovisning sker med avidentifierade uppgifter.

 

Dina svar är viktiga och bidrar till att göra vården bättre, så vi hoppas på att du kan hjälpa oss med det i några minuter. 

 

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta lokal registerkoordinator Charlotte Zadik, charlotte.zadik@capio.se Läs gärna mer på vår hemsida www.hakir.se.