Vi som jobbar här

Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt innan du påbörjar din vård hos oss, så därför presenterar vi oss här lite närmre. 

Den viktigaste resursen i vår verksamhet är våra exceptionella medarbetare. Här på Capio Movement gör alla medarbetare dagligen sitt bästa för att ge dig som patient den bästa möjliga vården. 

För att höja kompetensen bland oss, och för att få hjälp vid komplicerade operationer, tar vi ibland hjälp av inhyrda specialistläkare. Det kan röra sig om subspecialiseringar inom axelkirurgi, fotkirurgi och atrtoskopisk kirurgi. 

Vi välkomnar också studerande sjuksköterskor under praktik, ett mycket trevligt och välkommet utbyte.