Patient utanför Halland

Är du inte skriven i Halland men behöver vård hos oss? Vårdvalet gör att du kan söka dig till oss. 

Vi på Capio Movement erbjuder och levererar ortopedisk och reumatologisk vård genom vårdavtalet med Region Halland. I och med den nya Patientlagen från januari 2015, gäller fritt vårdsökande i öppenvården till alla specialistmottagningar som har ett vårdavtal med ett landsting eller en region. Det innebär att din distriktsläkare eller sjukgymnast kan skicka remiss direkt till oss.

Det är en fördel om du är röntgad innan du kommer till oss och numera behöver du inte längre någon betalningsförbindelse inom öppenvården. Första besöket hos oss kostar 100 kronor med remiss från annan läkare, 300 kronor kostar det om du kommer med en egenremiss. Frikort gäller.

Väntar du redan på bedömning eller behandling på något sjukhus i ditt län?

I Sverige har vi sedan 2005 nationell vårdgaranti, vilket innebär att du som väntar på bedömning från specialist ska behöva vänta i max 90 dagar. Har du fått besked om att det kommer ta längre tid, så har du rätt att söka vård genom annan vårdgivare med hjälp av vårdgarantiservice i ditt hemlandsting. Då kan du få komma till oss på Capio Movement. 

Vi har avtal om vårdgaranti med Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget Värmland. Första besöket kostar 100 kronor med remiss från annan läkare, 300 kronor kostar det om du kommer med en egenremiss. Frikort gäller. Är du vårdgarantipatient har du rätt till reseersättning från ditt landsting eller region. Du får ett intyg när du kommer till Capio Movement som du sedan skickar till ditt sjukresekontor.