Journal via nätet

Läs din journal på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Nu har alla patienter på Capio Movement möjlighet att läsa sin Journal via nätet. Journaluppgifter från 2016-02-15 är tillgängliga. Äldre journalinformation kan lämnas ut i pappersformat.

Journalen via nätet är en E-tjänst på 1177 vårdguiden och syftet är att: 

 • Underlätta mötet för både patient och vårdpersonal
 • Stärka patientens delaktighet i sin vårdprocess
 • Stödja patientens engagemang i sin egen hälsa
 • Bidra till att öka kvalitén i vården

 Vilken information är tillgänglig?

 • Journalanteckningar
 • Diagnoser
 • Kontakter
 • Svar på blodprov och röntgen

Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar. (Med signerad menas att anteckningen är underskriven av den som gjort anteckningen).

Vem har tillgång till sin journal? 

 • Alla över 16 år kan läsa information ur sin egen journal.
 • Vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen kan läsa ur dennes journal.
 • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation fram till att barnen fyller 13 år.
 • För 13-15 åringar kan varken vårdnadshavare eller ungdomen själv komma åt journalinformation via nätet.
 • Vill du dela din journal med t ex någon anhörig eller annan person så gör du det också i e-tjänsten Journalen.

Hur gör jag?

För att kunna läsa uppgifter i sin journal via nätet så går man in på www.1177.se.

Där väljer man ”Logga in”.

För att logga in krävs e-legitimation, t ex BankID eller mobilt BankID. 

Efter att man loggat in, väljer man Journaltjänster och sedan Journalen (en av 1177 Vårdguidens e-tjänster).

Information om Journalen via nätet finns på www.1177.se.

Skriv in ”Journalen via nätet” i sökfältet så får du en länk till 1177-sidan med information om Journalen via nätet.

Mina intyg

Från augusti 2016 får du som patient hos Capio Movement dina läkarintyg (FK7263) skickade till dig elektroniskt via webbtjänsten Mina intyg.

Via Mina intyg kan du som patient läsa och spara dina läkarintyg i din dator. Du kan också skriva ut dina intyg samt skicka dem elektroniskt till Försäkringskassan samtidigt som du ansöker om sjukpenning. Informationen i Mina intyg är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet. Du når Mina intyg när du loggar in på 1177.se.

Om du vill ha ditt intyg skickat till Försäkringskassan eller utskrivet går det fortfarande bra.

Läs mer om Mina intyg:
https://www.1177.se/Halland/Om-1177/Mina-intyg/

Mer information finns på: www.1177.se/e-tjanster