Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av viktig medicinsk information som behövs i din vård.

Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra ­någonting

Vid vårdkontakten kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om det går bra att ta del av dina journaluppgifter från tidigare vårdbesök. Det är bara vårdpersonal som behandlar dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Det är endast uppgifter om dina besök, sammanfattande journalhandlingar och diagnoser som visas i NPÖ.

Om du inte vill vara med i NPÖ

Du har rätt att spärra journalen om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker information.

Om du vill spärra din journal i NPÖ kontaktar du Capio Movement eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du kommer då att få mer information om vad spärrningen innebär och en blankett för skriftlig ansökan.

För att häva spärren tar du åter kontakt med oss enligt ovan.

Mer information finns att läsa om NPÖ via 1177.

Klicka här så kan du se vilka som är anslutna till NPÖ.