Vårdförlopp slutenvård

För oss är det väldigt viktigt att du som patient vet vad som kommer hända under din tid hos oss. Därför har vi samlat den information om vårdförloppet som kan vara av intresse för dig och dina anhöriga. 

Inskrivningsbesök

Ditt första besök hos oss

Inför din behandling får du komma till oss på ett inskrivningsbesök. Det vill vi att du gör för att få all den informationen du behöver för att kunna känna dig trygg hos oss. 

Operationsdagen

Dags för operation

På dagen för din operation ska du känna dig fullt informerad om hur det kommer gå till. 

Efter operationen

Efter din operation

Vad händer efter din operation och hur kommer du må? 

Läs vidare