Inskrivningsbesök

Är du välinformerad känner du dig trygg. Vi har därför ett inskrivningsbesök två till fyra veckor före operation, där vi pratar igenom operationen och vårdförloppet. 

Inför ditt inskrivningsbesök är det bra om du avsätter omkring fyra timmar.

Vår sjukgymnast informerar i grupp och du får även träffa en sjuksköterska för ett indivuduellt samtal. Då får du veta vilken dag och tid din operation kommer ske. Vi pratar även om vad du behöver ha med dig när du kommer, vad som gäller med kläder, hjälpmedel, mediciner och annat som du kanske funderar på. Vi tar EKG, puls, blodtryck och blodprover och du får träffa anestesiläkare, ortopedläkare om detta inte är gjort nyligen.

Vi lägger stor vikt vid eget ansvar och din delaktighet i tillfrisknande och rehabilitering. Känner du att du har ett behov av stöd eller fortsatt vård efter din vistelse hos oss, ordnar du med detta själv i god tid före din operation. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun.

Se till att skaffa de hjälpmedel du kan komma att behöva i god tid före din operation. Den första tiden efter din operation kommer du att gå med kryckor, så ta med dig dem vid inläggningen för operationen. I en del fall kan man ha nytta av vissa hjälpmedel för att underlätta livet hemma, som förhöjningsdyna, griptång och toalettförhöjning. Hjälpmedel är inte kostnadsfritt i alla landsting, så hör efter med din vårdcentral.

Medelvårdtiden för en höft-, knä- eller axelprotes är ca 1 dag.

Operationsdagen

Dags för operation

På dagen för din operation ska du känna dig fullt informerad om hur det kommer gå till.