Ont i knät

Knät är kroppens största led

Många idrottare får förr eller senare problem med knäna, oftast knävärk. Det kan röra sig om meniskskador, broskskador, kroniska inflammationer, slitna eller trasiga korsband eller problem med knäskålar som hoppar ur led. 

Inom knäkirurgin är titthålsoperationer relativt vanligt förekommande. På en skärm kan man se de inre strukturerna, ställa diagnos och eventuellt åtgärda skadan, exempelvis genom att plocka bort fria ben- eller broskbitar, ta bort inflammerad vävnad eller operera bort delar av en trasig menisk.

Operationsinformation

Bra att veta inför din operation

Inför en operation är det naturligt att ha frågor och vara undrande. Därför har vi samlat lite information för dig som patient. 

Rehabilitering

Kom igång igen

På Capio Movement får du hjälp av våra egna sjukgymnaster i din rehabilitering.

Läs vidare