Teambesök

På Capio Movement erbjuder vi teambesök, där du får träffa representanter från de olika avdelningarna hos oss samtidigt. 

Teammottagning för patienter med nydiagnostiserad reumatisk sjukdom

För dig som har en nydiagnostiserad reumatisk sjukdom och är patient på vår klinik har möjlighet att komma på en teammottagning. Det innebär att du vid samma besökstillfälle få träffa mottagningens arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut – var och en enskilt i cirka 45 minuter.

Syftet med mottagningen är att du ska bli bekant med oss som arbetar här och få ökad kunskap. Du ska kunna få hjälp med de problem och frågor du har på grund av din sjukdom på ett så bra sätt som möjligt. 

Teambedömning

För dig som har behov av en helhetssyn på din problematik för att komma fram till lämpliga åtgärder, finns möjlighet att komma på en teambedömning. Du får då vid ett besök individuellt träffa arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut för rådgivning och förslag på fortsatta insatser.

Dagrehabilitering i Halmstad

För dig som behöver intensifierad rehabilitering med insatser från alla yrkeskategorier i teamet finns olika former av dagrehabilitering. Vi erbjuder träning och aktiviteter under en eller två dagar per vecka. Tala med din reumatolog om du vill ha en remiss till dagrehabilitering.

Dagrehabilitering i Varberg

I samverkan med Varbergs kusthotell erbjuds dagrehabilitering för patienter boende i norra Halland.