Infusionsenheten

Välkommen till infusionsenheten. Här får du den behandlingen du behöver, under så bekväma omständigheter som möjligt. 

Om din läkare har ordinerat ett läkemedel som dropp, vilket även kallas infusion, får du ditt läkemedel via en kanyl i ett blodkärl. Oftast är det en sjuksköterska på infusionsenheten som ger dig den behandlingen.

Vi ger infusioner som behandlar olika reumatiska sjukdomar. Ibland förekommer det att vissa infusioner ges inneliggande på vårdavdelningen.

Infusionen kan ta allt ifrån en halvtimme till tre timmar.  Ibland behöver du stanna kvar i ett par timmar efteråt för observation. 

Vi har sköna fåtöljer så att du sitter bekvämt under behandlingen. Ta gärna med dig något att läsa. Vi bjuder naturligtvis på kaffe eller te under tiden du väntar.

Innan du går hem får du en ny tid och remisser om det är så att du ska ta prover innan nästa infusion.

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss.