Läkarmottagning

Välkommen till våra läkarmottagningar i Halmstad och Varberg. 

Vi träffar patienter på remiss från andra kollegor och de patienter som vi bedömer behöver uppföljning för reumatisk sjukdom och medicinering. Vi har inte tyvärr inte möjlighet eller kapacitet att följa patienter med artros och mjukdelsreumatism. 

Vi har möjlighet att ge våra patienter kortisoninjektioner vid behov, inom högst en vecka. Inför ett läkarbesök får du som patient gå på provtagning på vårdcentral eller provtagningscentral.  

Vid behov av röntgen eller MR-kameraundersökning finns möjlighet att göra detta i Halmstad.

Ultraljudsundersökning av leder och mjukdelar görs vid behov, i samband med besöket eller efter tidsbeställning.