Sköterskemottagning

Välkommen till sjuksköterskemottagningen i Halmstad och Varberg. 

Sjuksköterskemottagning bedrivs både i Halmstad och i Varberg. Vi erbjuder bland annat information om läkemedel vid insättning och uppföljning samt information om provtagningar, vaccinationer och levnadsvanor. 

Vissa besök som tidigare gjorts hos läkare kommer att följas upp av sjuksköterska. 

På remiss av läkare görs även kardiovaskulär riskbedömning. 

Vi kan även erbjuda telefonrådgivning.