MR

MR står för magnetisk resonans och används ofta vid skador i muskler, senor, ligament och andra delar som inte syns vid en skelettröntgen. 

MR står för magnetisk resonans. Vid en MR-undersökning ligger du i en tunnel som omges av en kraftig magnetspole, radiosändare och mottagare. Magnetkameran ger skarpa bilder som kan fås i alla plan mot kroppen utan att du behöver ändra ställning. Ofta används en magnetkameraundersökning när skador i muskler, senor, ligament, korsband, nervbanor, kärlsystem och körtlar ska undersökas. En MR-undersökning kan med fördel ersätta en skelettröntgen vid undersökning av kroppens mjukdelar. Grunden för ortopedisk bilddiagnostik är att en traditionell röntgenundersökning föregår vidare utredning med MR. 

Inga förberedelser krävs inför undersökning. Har du inopererade elektroniska apparater i kroppen som pacemaker, magnetiska metallclips i hjärnan eller implantat i örat ska du inte genomföra undersökningen. Metallsplitter i ögat eller någon annan del av kroppen kan också vara ett hinder. Annan metall i kroppen, som höft-, eller knäprotes, kopparspiral eller metallclips i buken är däremot inget hinder för undersökning. Tala med din läkare om du är osäker.