Skelettröntgen

Skelettundersökningar utförs i regel med vanlig röntgen. Det är undersökningar som är okomplicerade och enkla att genomföra och normalt krävs inga förberedelser. 

Vid en skelettröngen avbildas skelettet som ljusa partier i bilden när röntgenstrålarna bromsas upp. För att inte missa en eventuell fraktur, tar man alltid flera bilder ur olika vinklar, som framifrån (frontalbild) och från sidan exempelvis. Vi har listat vad som gäller vid olika kroppsdelar. 

Höftled
I höftleden är fraktur och artros i leden en vanlig åkomma, vanligt hos äldre personer. Bilderna som röntgensjuksköterskan tar är en frontalbild över bäckenet och frontalbild över aktuell höft.

Knäled
Vid artros förstörs ledbrosket, vilket resulterar i att ben gnider mot ben. Vid artrosmisstanke tas frontalbilden stående för att på så sätt komprimera befintligt ledbrosk. Då knäledsspringan pressas ihop under stående belastning kan broskets tjocklek beräknas. En sidobild av knäet tas också, samt en bild bakom knäskålen.

Fotled
Det vanligast är att stuka foten, då utan fraktur. Man kan få en fraktur, vilken oftast hittas i vadbened. Man kan även få artros i fotleden. Vid problem i fotleden tar röntgensjuksköterskan tre bilder, från framsidan, från sida och vid en lätt inåtvridning.

Fot
Foten kan drabbas av hallux valgus, frakturer och artros. Vid hammartåfrågeställning tas en frontalbild stående när patienten belastar sin fot så mycket som möjligt, detta för att kunna mäta hur mycket tån pekar inåt.

Häl
Vid misstänkt hälsporre tas en sidobild på hälbenet.

Axel
De vanligaste frågeställningarna vid en skelettröntgen gällande axel är artros, luxationer, fraktur och andra ledförändringar. Vid frakturfrågeställning tas två bilder, frontal- och axialbild. Dessa bilder kompletteras oftast med en så kallad transversell bild. Vid luxation och ledförändringar tas alltid dessa tre bilder.

Armbåge
Skador i armbågen kan vara fraktur eller artros. Artros beror oftast på en gammal fraktur eller skada. Bilder som tas på armbågen är frontal, sida och två vridningar. Vridningarna tas för att det är svårt att friprojicera leden i frontalläge och i sidoläge.

Handleden
Handledsfraktur är vanligt vid fallolyckor, men det kan även vara artros. Frontal- och sidobild av handleden tas på alla frågeställningar och är det handlovens ben som är skadat tas fyra specifika bilder över handloven.

Hand
Artros och direktvåld är det vanligaste skadorna på fingrarna. Artrit ses också på dessa bilder. Frontal och vridning på hela handen tas vid artrit- och artrosfrågeställningar. En sidobild tas när det är frakturfrågeställning.