Våra värderingar

När vi söker vårdhjälp är vi i ett utsatt tillstånd. Har man dessutom begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas, läggs ett stort ansvar på personalen inom sjukvården. Det tar vi på största allvar. 

Fundamentet i Capio Movements verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar. Vi utgår alltid från dem när vi hanterar det vårdansvar du som patient ger oss, och i vår strävan att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Kvalitet: Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Vi ska komma ihåg att det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och omsorg, våra två andra kärnvärderingar.

Medkänsla: Idag sker många av framstegen inom medicinen genom tekniskt avancerade metoder. Det är viktigt för det medicinska resultatet, men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Omsorg: Vår förståelse för patientens situation gör att vi visar omsorg för både stort och smått. Omsorg för patienterna – förstås. Men också omsorg för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det skall fungera.