Välkommen till Capio Medocular i Skåne! Kvalitet sedan starten 1986

Vi skänker 500kr/privat operation till Rosa Bandet under oktober

Kvalitet och miljö

Nästan 99% vill rekommendera oss. Ta del av vår patientundersökning

Capio Medocular bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och som ett led i detta ingår att ständigt mäta våra patienters nöjdhet. Resultaten presenteras kvartalsvis.