Välkommen till Capio Medocular i Skåne! Kvalitet sedan starten 1986

Kvalitet och miljö

Så nöjda är våra patienter. Ta del av vår patientundersökning

Capio Medocular bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och som ett led i detta ingår att ständigt mäta våra patienters nöjdhet. Resultaten presenteras kvartalsvis.