Visbylinserna

Visbylinserna - historiska förstoringsglas?

Linserna från vikingaskatten

I en vikingaskatt från Gotland återfanns flera stora linser. Vissa av dem var silverinfattade och tros ha använts som smycken. Andra saknade däremot innefattning och bar inga spår av att ha använts som utsmyckning. De oinfattade linserna kan istället ha används som förstoringsglas.

Ursprung

Var linserna tillverkats är okänt, men man tror att de måste tillverkats med någon slags roterande slipteknik då formen på linserna är mycket regelbunden. Det finns även vågmönster på linsernas yta som man inte vet om det kommer från tillverkningsmetoden eller efterbearbetning. Hur linserna hamnat på Gotland är okänt.

Häpnadsväckande precision

Linserna har undersökts vid Aalenuniversitetet i Tyskland och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. De oinfattade linserna studerades med avseende på bland annat optisk kvalité och förstoringsgrad.

Det visade sig att linserna hade mycket stor brytkraft. Ljus som kom långt bortifrån, t ex från solen, fokuserades så nära som 22 mm bakom linsen. Detta innebär att deras brytningskraft mer än dubbelt så stor som de allra starkaste "buteljglasögon" som används vid extrem långsynthet.

Exaktheten med vilka de var slipade var också häpnadsväckande. Formen på linserna ger dem upplösningsförmåga och en optisk exakthet som vida överträffar de bästa glasögon som finns att köpa idag, år 2000. Endast speciallinser för vetenskapligt eller professionellt bruk som slipas till lika hög optisk upplösning som Visbylinserna.

Fakta

Diameter: 50 millimeter Brännvidd: 22 - 35 millimeter Upplösning: 25-30 mikrometer


Inget slumpverk

Även de linser som var silverinfattade hade hög brytkraft. De är placerade i en infattning med en blank silverplatta bakom. Silverplattan reflekterar en klar bild av föremål placerade framför linsen. För att detta ska vara möjligt måste både linsens baksida och silverplattan vara polerade, något som på medeltiden var ett ganska stort arbete som inte utfördes i onödan. Baserat på detta tror man att de som tillverkat smyckena måste varit medvetna om linsernas optiska egenskaper.

Användningsområden

De oinfattade linserna kan visserligen användas till att göra upp eld med hjälp av solens strålar men den optiska kvalitén på linserna kan inte motiveras av det behovet. Enklare linser hade klarat samma sak och Visbylinsernas optiska precision underlättar inte antändandet nämnvärt. Att de tillverkats endast i syfte att göra upp eld är därför högst osannolikt.

Har linserna använts som förstoringsglas? Det är mycket möjligt. Linserna skulle lämpa sig för luppar snarare än för kikare eller teleskop. De kan ha använts av guld- och silversmeder som sysslade med fina filigranarbeten, då dessa sannolikt var äldre eftersom arbetet krävde stor yrkesskicklighet och erfarenhet. Om de börjat bli ålderssynta kan linserna ha använts på samma sätt som äldre idag använder läsglasögon. Linserna påminner också om de "läsestenar" som användes på 1000-talet.