Monovision

Vid monovision (mono=enkel, vision=seende) är tanken att du har ett öga för att se på långt håll och det andra ögat att läsa med. Ett öga görs då normalsynt, vanligen det dominanta ögat. Det andra ögat görs närsynt, det öga du får läsa med.

Testa monovison innan en eventuell behandling
Hur bra monovision fungerar är väldigt individuellt och det kan ta upp till ett par veckor att ställa om sig till denna kombination. Alla klarar inte av att det ena ögat är suddigt för långt håll hela tiden. Till skillnad från kontaktlinser som kan plockas ur är en synfelskirurgisk operation normalt inte justerbar. Vi rekommenderar därför att du först prövar denna kombination med kontaktlinser hos din optiker.