Ögonmottagning

Sedan våren 2007 har Capio Medocular ett avtal med Region Skåne om ögonmottagning, genom detta avtal kan du som är landstingspatient komma till oss för samma patientavgift som på alla ställen med landstingsavtal. Naturligtvis är du som är utomlänspatient eller försäkringspatient lika välkommen, men då till privat taxa. Du kan även via vår ögonmottagning bli remitterad direkt till oss på Capio Medocular för din gråstarr.

Välkommen till din ögonklinik i Skåne!