Kontaktlinser

Det finns en mängd olika typer av kontaktlinser att välja bland. Vissa slänger du bort efter bara en dag, medan andra kan man ha i en månad, även nattetid. Slarv eller okunskap vid hanteringen av kontaktlinser kan leda till mycket allvarliga komplikationer.

Kontaktlinser ska uppfylla flera olika krav. De ska naturligtvis korrigera det synfel som finns, men de ska också sitta bra, inte irritera ögat och de ska släppa igenom syre till hornhinnan.

Linser brukar delas in i hårda (stabila) och mjuka.

Dagens hårda linser är i själva verket lite flexibla och kallas RGP-linser. Hårda linser är bra för att korrigera hornhinneastigmatism och kan i vissa fall också underlätta vid torra ögon eftersom hårda linser ger ett bättre tårutbyte under linsen. De kan även användas vid keratokonus.

I Sverige är det vanligast med mjuka linser. De är gjorda av vätskehaltiga plaster. De nyaste linserna är gjorda av en blandning av silikon och plaster som kallas silikonhydrogel. Silikon är det material som bäst släpper igenom syre, men det är vattenavstötande och man blandar därför i vätskehaltiga plaster för att linsen ska fungera tillsammans med tårvätskan. Silikonhydrogellinserna släpper igenom så mycket syre att de kan användas som dygnetruntlinser. Kontaktlinser som inte är brytande (utan styrka) kan användas som bandagelinser vid hornhinneförändringar.

Något som också är ganska nytt är bifokala och multifokala kontaktlinser, som används för att korrigera ålderssynthet istället för läsglasögon.

Trots att det tillkommer nya linsbärare hela tiden ökar det totala antalet linsbärare mycket långsamt. Detta beror på att många slutar använda linser, ofta på grund av kostnader, problem med irritation och torra ögon eller för att skötseln blir för jobbig.

Irriterande beläggningar


Tårfilmen ligger som en hinna över hornhinnan och avdunstar ut i luften. Efter ett tag bildas torra fläckar på ögat och man måste då blinka för att fukta ögat igen. Tårfilmens stabilitet, det vill säga hur lång tid det tar innan så kallade torra fläckar bildas (på torra fläckar finns ingen tårfilm), är viktig för kontaktlinsbärande. Kontaktlinsen täcks av tårfilmen, och om tårfilmen är för instabil kommer linsen att irritera ögat. Torra fläckar kan även uppkomma på kontaktlinsen och då bildas dessutom beläggningar, vilket gör att tårfilmen bryts upp ännu snabbare i en ond cirkel. Beläggningar som bildas på kontaktlinser består av proteiner och lipider. Hur mycket beläggningar det blir beror på linsmaterialet och tårfilmen, som varierar mellan olika människor. Beläggningar leder till irritation och torrhetskänsla. De kan dessutom ge en allergiliknande reaktion.

För att minska beläggningar på kontaktlinsen är det viktigt att gnugga linsen i handflatan (mekanisk rengöring). Ett enkelt sätt att undvika beläggningar är att använda endagslinser, som kastas då man tar ut dem ur ögat på kvällen.

Kontaktlinser i olika miljöer

I vissa miljöer kan kontaktlinser ge ett visst skydd men i andra miljöer kan de istället skada ögat.

Risker

Den vanligaste orsaken till att komplikationer kan uppstå vid kontaktlinsbärande är syrebrist i hornhinnan.

Syrebristen kan i första hand ge upphov till en vätskeansamling i hornhinnan, så kallat kornealödem. Detta i sig gör att man inte ser skarpt. Ödemet går tillbaka av sig självt om man slutar använda kontaktlinser.

Om man trots syrebrist fortsätter använda linser kan detta ge upphov till att blodkärl växer in i hornhinnan. Om blodkärlen växer in för långt mot pupillen kan detta ge synnedsättning och försvåra vid framtida operationer (t ex laserbehandling eller gråstarrsoperation). Det är viktigt att upptäcka problemet så tidigt som möjligt, och man kan då byta kontaktlinssort eller minska tiden man använder dem.

Ödem kan göra epitelet i hornhinnan skört, och risken för en hornhinneinfektion orsakad av bakterier eller virus ökar. Detta är en allvarlig komplikation som kan ge en permanent synnedsättning. Kontaktlinsbärande kan också ge upphov till andra komplikationer, till exempel inflammatoriska som inte är lika allvarliga men som är obehagliga och måste behandlas. Även vid dessa kan det vara aktuellt att byta linssort eller avbryta linsbärandet.

Det är alltså mycket viktigt att man sköter sina kontaktlinser enligt de instruktioner man fått från optiker eller ögonläkare.

Andra problem som kan uppstå är allergiska reaktioner mot beläggning på linserna eller mot konserveringsmedel i linsvätskan och problem med torra ögon.