Allergi

Bindhinnan är en slemhinna i likhet med andra slemhinnor i kroppen, exempelvis i näsa och svalg. Den vanligaste formen av allergiska bindhinnebesvär har samband med överkänslighet för t ex pollen, hösnuva, samt vid kända pälsdjursallergier och liknande. Även personer utan tidigare kända allergiska besvär kan drabbas av överkänslighetsreaktioner i bindhinnan.

Hur känner man igen allergisk bindhinneinflammation?

Allergiska bindhinnereaktioner är som regel mycket besvärande men ofarliga för ögat och synen. Man kan ha klåda, bindhinnan blir röd och svullen. Ibland tillkommer även rikligt sekret, som kan bilda sega trådar. Ljuskänslighet brukar då också förekomma. Vid s k toxiska reaktioner, när man reagerar starkt på något retande i ögats omgivning, får man ofta en dramatisk svullnad som gör att bindhinnan ser ut som en geléklump. Vid vissa tillstånd bildas så kraftiga, kullerstensliknande ansvällningar under ögonlocken, att dessa ibland kan skava små sår på ögats hornhinna vilket leder till rikligt tårflöde, värk och ljuskänslighet. Detta förekommer vid vernal bindhinneinflammation, som är en allergibesläktad åkomma som är vanligast mellan 5 och 15 års ålder.

Hur behandlas allergisk bindhinneinflammation?

Behandlingen vid allergisk bindhinneinflammation anpassas efter symtomens svårighetsgrad. Ju större besvär, desto starkare droppar användes. En del droppar kan svida kortvarigt vid användningen, men detta är ofarligt. Ibland kompletteras ögondropparna med en allergidämpande tablett. Om man misstänker samtidig infektion med bakterier behandlas också med något bakteriedödande preparat. Se även ögoninflammation (akut bindhinneinflammation).