Pinguecula och pterygium

Pinguecula är en gulvit, ofta något upphöjd, rundad inlagring av äggvite- och fettliknande material i ögats bindhinna.

Förändringen är oftast belägen på ögonvitan inåt näsan. Pterygium är en "fjärilsvingeliknade" bindvävsinväxt på hornhinnan, vanligen från ögats insida mot pupillen, men pterygeuminväxt från tinningsidan förekommer också.

Varför får man pinguecula och pterygium?

Inlagringar eller bindvävsförändringar av detta slag är vanligast bland människor som vistas mycket utomhus och som är utsatta för sol, väder och vind, men för övrigt är inte så mycket känt beträffande orsaken till förändringen.

Hur behandlas pinguecula och pterygium?

Pingueculua ska inte avlägsnas kirurgiskt. Pterygium bör opereras innan inväxten når pupillkanten och börjar störa synen. Risken att förändringarna återkommer är mycket stor. De som har pingueculum eller pterygeum har ofta har en ökad benägenhet för ögonirritation med sveda, klåda och rodnad. Om man upplever att förändringarna svullnar i samband med irritation eller om röda ögon är ett stort problem, kan besvären tillfälligt lindras med avsvällande ögondroppar, som är receptbelagda. I undantagsfall kan någon inflammationsdämpande droppe behövas för att dämpa obehaget